środa, 27 czerwca 2018

Rajd po Lasach Oliwskich - Listopad 2015.

Piękne wzgórza morenowe porośnięte lasami.

Mikrowyprawa w Lasach Oliwskich.


Lasy Oliwskie - Malowniczy teren kompleksu leśnego znajduje się na krawędzi wysoczyzny, moreny ukształtowanej przez topniejące wody lądolodu sprzed 13 - 15 tys. lat. Cechą charakterystyczną są doliny o nachyleniu zboczy do 40% i różnicy wzniesień do 80 m. Różnica pomiędzy wylotami dolin 30 m n.p.m. i wysokością wzniesień 140 m n.p.m. wynosi ok. 100 m. W efekcie powstał zróżnicowany teren o bogatej mozaice mikroklimatu.
Położenie Lasów Oliwskich po zachodniej stronie aglomeracji gdańskiej, przy przewadze wiatrów zachodnich, korzystnie wpływa na czystość środowiska naturalnego. Nawet w bliskim sąsiedztwie miasta występują rośliny znane z dużych wymagań pod względem czystości środowiska. - Żródło: Wikipedia.

Czosnaczek twardzioszek - kiedyś używany jako przyprawa. Ma zapach i smak czosnku.
Lasy Oliwskie.
Tu miałem głupie skojarzenia.

Panorama Gdańska z wieży widokowej na Pachołku.
Monument na Pachołku.


To ja Tom SlaV.
Jedzonko też było.
Może to nie Tatry ale styrać się można.


Artykuł był przeze mnie napisany na potrzeby strony Just To Survive, skąd też został "przedrukowany".

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza