środa, 27 czerwca 2018

Rajd po Lasach Oliwskich - Listopad 2015.

leśna wędrówka
Piękne wzgórza morenowe porośnięte lasami.

Mikrowyprawa w Lasach Oliwskich.


Lasy Oliwskie - Malowniczy teren kompleksu leśnego znajduje się na krawędzi wysoczyzny, moreny ukształtowanej przez topniejące wody lądolodu sprzed 13 - 15 tys. lat. Cechą charakterystyczną są doliny o nachyleniu zboczy do 40% i różnicy wzniesień do 80 m. Różnica pomiędzy wylotami dolin 30 m n.p.m. i wysokością wzniesień 140 m n.p.m. wynosi ok. 100 m. W efekcie powstał zróżnicowany teren o bogatej mozaice mikroklimatu.
Położenie Lasów Oliwskich po zachodniej stronie aglomeracji gdańskiej, przy przewadze wiatrów zachodnich, korzystnie wpływa na czystość środowiska naturalnego. Nawet w bliskim sąsiedztwie miasta występują rośliny znane z dużych wymagań pod względem czystości środowiska. - Żródło: Wikipedia.

leśna wędrówka
Czosnaczek twardzioszek - kiedyś używany jako przyprawa. Ma zapach i smak czosnku.

leśna wędrówka

leśna wędrówka
Lasy Oliwskie.

leśna wędrówka

leśna wędrówka
Tu miałem głupie skojarzenia.

leśna wędrówka

leśna wędrówka
Panorama Gdańska z wieży widokowej na Pachołku.

leśna wędrówka
Monument na Pachołku.

leśna wędrówka

leśna wędrówka

leśna wędrówka
To ja.

leśna wędrówka
Jedzonko też było.

leśna wędrówka
Może to nie Tatry ale styrać się można.

leśna wędrówka

leśna wędrówka

leśna wędrówka

leśna wędrówka


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz