czwartek, 14 marca 2019

Pistolet P-64.

P-64
Pistolet P-64.
Źródło: Wikimedia Commons.

Pistolet P-64, "CZAK"


Pistolet P-64 "CZAK" został skonstruowany w końcu lat pięćdziesiątych, aczkolwiek jego produkcję rozpoczęto w połowie lat 60 ubiegłego wieku, nadając mu oficjalną nazwę 9 mm pistolet wz. 1964, oraz skrót tej nazwy P-64. Nad powstaniem tego pistoletu pracowali konstruktorzy- oficerowie Wojsk Polskiego tj. Witold Czepukajtis, Romuald Zimny, Henryk Adamczyk, Stanisław Kaczmarski, Mieczysław Adamczyk i Jerzy Pyzel.

Podczas opracowania w/w jednostki broni przyjęto nazwę roboczą CZAK od pierwszych liter nazwisk twórców. Litera A w nazwie dotyczy obu konstruktorów tj. Henryka Adamczyka i Mieczysława Adamczyka, a Jerzy Pyzel dołączył do grona konstruktorów już po ustaleniu nazwy. Nazwa CZAK jest często używana do tej pory.

Jak na tamte czasy P-64 był dosyć dobrą bronią. Wprowadzono go do uzbrojenia wojsk i służb bezpieczeństwa publicznego w miejsce radzieckiego 7,62 mm pistoletu wz. 1933 TT.

Dane techniczne pistoletu P-64:

 • długość pistoletu 160 mm, 
 • wysokość 117 mm, 
 • długość lufy 84,6 mm, 
 • długość linii celowniczej 114 mm, 
 • masa pistoletu z magazynkiem nie załadowanym 620 g, 
 • masa pistoletu z dwoma magazynkami załadowanymi (po 6 sztuk w każdym), z kaburą i wyciorem 930 g. 

CZAK działa na zasadzie wykorzystania energii odrzutu swobodnego zamka, którego przesunięcie po wystrzale hamowany jest siłą bezwładności oraz siłą sprężyny powrotnej.

Pistolet ten posiada:

 • mechanizm uderzeniowy typu kurkowego z kurkiem odkrytym, 
 • mechanizm spustowy z samonapinaniem i przerywaczem, który pozwala na prowadzenie tylko ognia pojedynczego, 
 • bezpiecznik nastawny(przełącznik skrzydełkowy umieszczony z lewej strony zamka)zapobiega przypadkowym wystrzałom, 
 • wyłącznik, który spełnia rolę przerywacza jak i bezpiecznika przed przedwczesnym wystrzałem. 
 • wyciąg sprężynujący, który umieszczony jest w zamku. 
 • wyrzutnik połączony ze szkieletem pistoletu, który jest jednocześnie zatrzaskiem zamka. 
 • wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej znajdujący się na końcu zamka nad kurkiem. 
 • lufę z 4 bruzdami prawoskrętnymi, które nadają pociskom (o masie 6,1 g każdy)prędkość początkową 305 m/s. 
 • przyrządy celownicze stałe z celownikiem szczerbinkowym wyregulowanym na 50 metrów.Jednak dzięki masie pocisków, ich kalibrowi i płaskości toru możemy skutecznie razić cele oddalone do 70 m. Ponadto dzięki energii pocisku wystrzelonego z pistoletu P-64, możliwe jest rażenia celu oddalonego o 350 m, jednak będą to raczej przypadkowe trafienia. 

Po wystrzeleniu ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu na wyrzutniku uniesionym do góry przez podajnik magazynka.
Do tego pistoletu stosuje się wymienny, jednorzędowy magazynek pudełkowy, w którym mieści się 6 nabojów 9 x 18 mm Makarowa.

Tor pocisku wystrzelonego z pistoletu P-64 jest wystarczająco płaski: gdy tor ten przecina się z linią celowania na odległości 50 m, przewyższenie toru pocisku nad linią celowania wynosi tylko 3 cm.

Rozkładanie i składanie pistoletu P-64:

 • trzymając w prawej dłoni chwyt pistoletu, naciskamy kciukiem lewej ręki na zatrzask magazynka(znajdujący się pod chwytem pistoletu), po czym magazynek wyjmujemy z chwytu, 
 • sprawdzamy, czy w komorze nabojowej nie ma naboju: w tym celu sprawdzamy położenie wskaźnika obecności naboju w komorze nabojowej i upewniamy się wzrokowo przez okienko odciągniętego zamka, 
 • odbezpieczamy broń, 
 • oddajemy strzał kontrolny w bezpieczne miejsce, 
 • lewą ręką odchylamy kabłąk w dół i lekko w bok(lewo lub prawo), a następnie zaczepiamy go opierając na szkielecie broni, 
 • odciągamy zamek w tylne położenie i unosimy jego tylną część do góry, po czym przesuwamy zamek do przodu 
 • ruchem skrętnym ściągamy z lufy sprężynę powrotną zamka. 
Złożenie P-64 przeprowadzamy w odwrotnym porządku do czynności rozkładania. Każdorazowo po złożeniu pistoletu, należy sprawdzić prawidłowość działania podzespołów broni. Aby to uczynić kilkakrotnie odciągamy i puszczamy zamek, a następnie oddajemy strzał kontrolny w miejsce bezpieczne. Podłączenie magazynka jest czynnością ostatnią.

Najczęstszymi usterkami tej broni z którymi się spotkałem to wyłamanie kabłąka.


Zobacz także:
Broń sygnałowa i alarmowa.
Broń palna gazowa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz