niedziela, 17 maja 2020

Automat Kałasznikowa

Automat Kałasznikowa, czyli poczciwy "Kałach".


W 1946 roku prototyp kbk zbudowanego przez Michaiła Timofiejewicza Kałasznikowa pomyślnie przeszedł badania wojskowe i poligonowe, co spowodowało, iż broń ta po wprowadzeniu odpowiednich usprawnień stała się podstawowym uzbrojeniem żołnierzy radzieckich. W 1949 roku został przyjęty do uzbrojenia pod oficjalną nazwą 7,62 mm Automat Kałasznikowa po rosyjsku – „awtomat Kałasznikowa” i stąd jego oznaczenie literowe AK.
Automat Kałasznikowa występował w kilku odmianach rozwojowych oznaczonych: AK-46, AK-47 i AK-48, dlatego błędem jest interpretowanie nazwy AK-47 jako produkcję z 1947 roku.

W armii radzieckiej ów kbk występował jako AK lub AKS:

7,62 mm Автомат Калашникова (АК) – odmiana z kolbą stałą (oznaczenie kodowe 56-A-212)

karabinek kałasznikowa
Źródło: Wikipedia.

7,62 mm Автомат Калашникова со складывающнмся прикладом (AKS) – odmiana z kolbą składaną (oznaczenie kodowe 212M)

karabinek kałasznikowa
Źródło: Wikipedia. 

Karabinek potocznie nazywany „Kałachem” jest bronią samoczynno-samopowtarzalną, która działa na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych z przewodu lufy poprzez otwór do komory gazowej z tłokiem znajdującej się nad lufą. Ciśnienie gazów powoduje ruch tłoka gazowego do tyłu, a tym samym wprawia ruch suwadło sztywno połączonym z tłokiem przez tłoczysko. Zamek z dwoma ryglami w przedniej części jest umieszczony ruchomo w suwadle, które przesuwa się w prowadnicach komory zamkowej i jest podparte sprężyną powrotną nałożoną na żerdź, a ta z kolei jest połączona z prowadnicą zakończoną stopką opartą o tył komory. Stopka prowadnicy posiada zatrzask pokrywy zamkowej, wytłoczonej z blachy stalowej. Ruch posuwisto-zwrotny suwadła powoduje ryglowanie i odryglowanie zamka, oraz napina mechanizm uderzeniowy typu kurkowego. Ryglowanie zamka następuje poprzez jego obrót w prawo.

Karabinek posiada mechanizm spustowy z przełącznikiem rodzaju ognia, który umożliwia prowadzenie ognia seryjnego i pojedynczego. Ów przełącznik jest także bezpiecznikiem od przypadkowych wystrzałów. AK posiada również samoczynny bezpiecznik uruchamiany przez suwadło blokujący możliwość oddania strzału przed zaryglowaniem zamka. Przełącznik uruchamiany jest dźwignią nastawczą umieszczoną z prawej strony broni na komorze zamkowej i może być ustawiana w trzech ustawieniach:

  • położenie górne – powoduje zabezpieczenie broni, 
  • położenie środkowe (C) – ustawienie służące do prowadzenia ognia ciągłego (seria), 
  • położenie dolne (P) – ustawienie służące do prowadzenia ognia pojedynczego, 
Kbk AK można zabezpieczyć z kurkiem napiętym i wprowadzonym nabojem do komory nabojowej jak i po rozładowaniu broni i zwolnieniu kurka. Ustawienie dźwigni przełącznika blokuje suwadło w przednim położeniu uniemożliwiając przeładowanie broni oraz unieruchamia spust powstrzymuje zwolnienie kurka.

Ponadto w broni zastosowano mechanizm spustowo-uderzeniowy działający na zasadzie przechwytywania kurka, tzn tylny ząb kurka zostaje uchwycony przez tylny zaczep do chwili, kiedy nie nastąpi zwolnienie spustu. Po tym kurek obraca się na skutek działania swojej sprężyny i pozostaje uchwycony lecz tym razem przez zaczep przedni. Ponowne ściągnięcie języka spustowego spowoduje wystrzał, kiedy przedni zaczep zwolni kurek, który zbije iglicę. Po nastawieniu przełącznika rodzaju ognia na serię zostaje wyłączony tylny zaczep i kurek jest uwalniany we właściwym momencie. Do zasilania broni stosuje się magazynki łukowe dwurzędowe o pojemności 30 nabojów.
Jak wcześniej opisano karabinek Kałasznikowa występuje w dwóch wersjach. Podstawową wersją jest z kolbą stałą drewnianą, przydającą się do walki wręcz oraz zapewniająca lepszą stabilność w czasie strzelania. Wersja ze składaną kolbą przeznaczona jest dla wojsk specjalnych, przede wszystkim powietrznodesantowych.

Na koniec lat 50 ubiegłego wieku wprowadzono do uzbrojenia zmodernizowany automat Kałasznikowa – AKM, który różnił się od AK kilkoma udoskonaleniami. Uproszczono kształty i zmieniono technologie wyrobu niektórych podzespołów broni(komory zamkowej, pokrywy komory zamka, magazynka) przez prowadzenie tłoczenia zamiast obróbki skrawaniem. Ponadto wprowadzono dwa rodzaje magazynków – jeden tłoczony z blachy stalowej, drugi z lekkiego stopu, a z czasem rozpoczęto produkcję magazynków z tworzywa sztucznego. Poza tym uzyskano lepsze skupienie pocisków podczas strzelania seriami poprzez wprowadzenie do mechanizmu spustowego urządzenia opóźniającego ruch kurka. Zmieniono także bagnet z płaskiego na bagnet-nóż, który w połączeniu z pochwą tworzy nożyce do cięcia drutu i przewodów elektrycznych pod napięciem. Zwiększono także nastawy celownika z 800 m do 1000 metrów.

Zmodernizowany karabinek automatyczny Kałasznikowa produkowano także w dwóch wersjach:

  • AKM – z kolbą stałą,
  • AKMS – z kolbą składaną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz